3. sep, 2016

Kanaldagen 2016

Domarna i vår Baktävling Lennart Johansson, Benita Haraldsson och Ulf Söhrman.