Välkommen till Bjurbäckens slussar

Fotograf Mikael Redman från Kristinehamn