Din rubrik

www.bjurbackensslussar.se

FILIPSTADS BERGSLAGS KANAL

med Bjurbäckens och Asphyttans slussar
 bildar en av den mellansvenska bergslagsbygdens bäst bevarade transportleder för malm, tackjärn,smide och personbefordran och utgör ett idag levande bidrag till Bergslagenssammansatta infrastruktur.

Järnindustrin i Östra Värmland började utvecklas under 1500-talet och produktionen ökade efter hand. Vägar som klarade de tunga transporterna till utskeppningshamnen vid Vänern fanns inte. Man använde sig i stället av de naturligavattenvägarna, men det innebar tunga, tids- och kostnadskrävande omlastningar mellan olika vattendrag. Från 1600-talet och framåt försökte man på olika sätt underlätta och minska omlastningarna.

Efter etthundra års stridigheter mellan olika intressegrupper kunde man till slut bygga Filipstads Bergslags Kanal 1854–57.

Anläggningen ingick då i en unik 10 mil lång transportled, från Dalagränsen i norr till Kristinehamn i söder, via många sjöar, kanaler och hästdragna rallbanor.

BJURBÄCKENS SLUSSTRAPPA

består av tre slussar med en nivåskillnad

på 3,6 m vardera. Slussarna kan ta fartyg med längd

20,7 m, bredd 3,7 m och djupgående 1,2 m. En 3 km lång

kanal leder fram till Källfallets sluss vid sjön Aspen.

Vid Aspens norra ände ligger Asphyttans sluss med 5 m

nivåskillnad.

KANALEN BLEV EN SUCCÉ.

År 1872 passerade 1 369 ångbåtar och 3 243 pråmar.

Kanalens
glansperiod blev dock kortvarig. 1874 byggdes Östra Värmlands Järnväg som snabbt tog över all frakt och merparten av persontrafiken.

1939 bildades Föreningen Filipstads Bergslags Kanal för att försöka bevara kanalen som då var i ett bedrövligt skick.

1947 kunde kanalen med sina slussar, efter omfattande reparationer, återinvigas och lever nu kvar som turisttrafikled och kulturminnesmärke.

Welcome to Bjurbäcken´s locks

THE FILIPSTAD´S BERGSLAG CANAL,

with the Bjurbäcken and Asphyttan locks, is one of the  best-preserved transport routes for ore, pig iron, wrought iron and passengers in the mid-Sweden mining region.

The facilities were built in 1854–57 and were part of a unique transport
route via lakes, canals and horse-drawn railways down to the port on Lake Vänern.

In 1872, 1,369 steamboats and 3,243 barges passed through the locks, but in 1874 the Eastern Värmland Railway was built and soon took over most of the transports.
Today the canal and its
locks are a tourist attraction and cultural landmark.


Herzlich willkommen in die Schleusen von Bjurbäcken

DER FILIPSTADS BERGSLAGS KANAL


mit den Schleusen von Bjurbäcken und Asphyttan ist im

mittelschwedischen Bergbaugebiet einer der besterhaltenen Transportwege für Erz,

Roheisen und Schmiedeerzeugnisse sowie für die Personenbeförderung. In den Jahren 1854-57  erbaut, waren die Anlagen Teil einer einzigartigen Transportstrecke, die durch Seen, Kanäle und über Pferdebahnen bis zum Hafen am Vänersee führte.

Noch im Jahre 1872 befuhren 1.369 Dampfschiffe und 3.243 Schleppkähne die Wasserstraße.

Schon 1874 jedoch wurde die Eisenbahnstrecke Östra Värmlands Järnväg gebaut, die schnell den Großteil der Transporte übernahm.
 
Heute werden auf dem Kanal und seinen Schleusen, die nunmehr
als Kulturdenkmal geschützt sind, Touristen befördert.

 

.