Öppet  Alla dagar på sommaren

Fr.om Morsdag- 26 aug.

kl 11.00-18.00 

men sista veckan i augusti

från 20:e till den 26:e augusti stänger vi kl 16.00